Vilkår og salgsbetingelser

Våre vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bestilling av alle økter på Sportsparken Vegsund.

Disse vilkårene inneholder viktig informasjon om deltakelse fra deg og de du eventuelt har med deg, og derfor erkjenner du og samtykker i at du skal sørge for at alle du har med deg som ikke er myndig er klar over og godtar reservasjonsvilkårene våre.

1. Generelt

1.1 Ingen endring av disse vilkårene og betingelsene er bindende med mindre Sportsparken Vegsund er enige om det.

1.2 Sportsparken Vegsund forbeholder seg retten til å gjøre endringer i aktivitetene uansett grunn og uten varsel.

1.3 Personer som bruker trampolinparken må være 5 år eller eldre, med mindre de deltar i et spesifikt småbarnsarrangement. I så fall må de være ledsaget av en ansvarlig voksen. I Trollparken må alle være under oppsyn av ansvarlig voksen, det er aldersgrense 12 år i Trollparken. I VR-avdelingen er det varierende aldersgrenser.

1.4 Enhver person som bruker Sportsparken Vegsund sine fasiliteter, må ha fullført en egenerklæring. Deltakere under 18 år, eller enhver deltaker uten evne til å fullføre sin egen egenerklæring, må sørge for at en juridisk verge har fullført en egenerklæring på deres vegne.

1.5 Enhver person som forårsaker forsettlig skade på anleggene eller inventar til Sportsparken Vegsund vil være ansvarlig for å betale for utbedring av eventuelle skader som er forårsaket. Dette inkluderer skader forårsaket av misbruk av utstyr og / eller manglende overholdelse av den medfølgende veiledningen.

1.6 Sportsparken Vegsund påtar seg ikke ansvar for tap eller skade på personlig eiendom mens du er på stedet. Dette inkluderer kjøretøyer i omkringliggende parkeringsplasser eller parkert på nabovegen. Kjøretøyer og innholdet deres blir stående på eiers risiko.

1.7 Sportsparken Vegsund forbeholder seg retten til å nekte og slippe inn alle som driver med det som antas å være antisosial eller utrygg oppførsel. På grunnlag av helse og sikkerhet forbeholder Sportsparken Vegsund seg retten til å nekte inngang til sene ankomster.

1.8 Aktivitetene i trampolineparken inkluderer alle varianter av trampolineaktivitet, og deltakelse er ikke uten risiko, da alvorlig misbruk kan være dødelig. Alle deltakere og tilskuere må delta på en sikkerhetsbriefing før hver parkøkt.

1.9 Sportsparken Vegsund forbeholder seg retten til å nekte inngang til deltakere eller fjerne en deltaker fra lokalene dersom det anses nødvendig å gjøre det. Dette inkluderer en deltaker hvis oppførsel anses som utrygg, eller som antas å være under påvirkning av alkohol eller narkotika. Avgjørelsen fra pliktansvarlig vil være endelig.

1.10 Etter sikkerhetsbriefing vil deltakerne ikke bli individuelt overvåket. En ansvarlig voksen må forbli på stedet for alle barn som er 12 år eller yngre. Deltakende voksne må signere en dispensasjon som sier at han eller hun vil påta seg ansvar for sikkerheten for seg selv og for tilsyn med barn i deres omsorg.

1.11 Alle trampoliner er begrenset til en vektgrense på 120 kg. Deltakere over denne vektgrensen har ikke lov til å hoppe i parken, da dette representerer en betydelig risiko for den deltagende personen selv.

– Klatreveggen har en minimum aldersgrense på 5 år. Vektgrensen for klatreveggen er 120 kg. Det er ikke tillatt å klatre i veggen uten sikring. Man er selv ansvarlig for å følge reglene for klatreveggen. Klatreveggen har en maks kapasitet på 14 stk, og en maks totalvekt på 980 kg. Den høyeste delen av klatreveggen har en vektgrense på 80 kg pr person, og en total grense på 3 personer samtidig.

– Ninjaparken har en nedre aldersgrense på 5 år. Vektgrensen for Ninjaparken er 80 kg pr person, og det er bare lov med en person pr hinder.

1.12 Deltakerne må være påkledd på riktig måte. Sportsparken Vegsund forbeholder seg retten til å nekte adgang til parken til enhver deltaker som ikke er passende kledd. Minimumsstandarden for forventning i kleskode inkluderer t-skjorte og shorts. Alle deltakere bør sørge for at de fjerner alle smykker før de deltar i aktiviteter.

1.13 Alle deltakere er pålagt å bruke Sportsparken Vegsund sine hoppesokker av hygieniske og sikkerhetsmessige årsaker mens de er i parken, og ikke noen annen type sokker.

1.14 Sportsparken Vegsund betaler ingen refusjon eller kompensasjon i tilfelle noen deltakere ikke har lov til, blir nektet tillatelse til eller bestemmer seg for ikke å fullføre aktivitetene.

2. Gruppe- og festbestillinger

2.1 I tilfelle at Sportsparken Vegsund leverer mat til gruppen din, må spesifikke kostholdskrav kommuniseres ved bestilling for å sikre at disse kravene blir oppfylt der det er mulig. Unnlatelse av å gi tilstrekkelig beskjed om endringer i kostholdskrav kan føre til manglende evne til å overholde nevnte krav.

2.2 Hvis en gruppe velger å gjøre endringer i cateringalternativene, må det være minst 7 dagers varsel. For bursdager gjelder egne regler.

2.3 Bursdagsselskap: Tillegg eller reduksjon av gjester til en bursdagsfest må fullføres under følgende betingelser; at Sportsparken Vegsund har tilstrekkelig plass til å imøtekomme flere deltakere, og at alle endringer er i samsvar med retningslinjene for tilbakebetaling og overføring.

2.4 Bursdagsselskap: En fest er pålagt å presentere seg for en ansatt 30 minutter før bekreftet aktivitet. Rettigheter til å gjennomføre bursdagen kan nektes når som helst i tilfelle overdreven forsinkelse.

2.5 Valg av tillegg, og selve bursdags valget er endelig 24 timer før bursdagen. Det vil etter dette ikke være mulig å gjøre endringer på bestillingen.

3. Pris og betaling

3.1 Sportsparken Vegsund forbeholder seg retten til å endre sine priser når som helst. Så mye varsel som mulig vil bli gitt dersom prisendring skulle skje.

3.2 Det gis ingen refusjon for transaksjoner foretatt av gavekort. Bestillinger kan overføres i samsvar med vår overføringspolicy.

4. Refusjoner og overføringer

4.1 Sportsparken Vegsund krever 14 dagers varsel for å gi refusjon for eventuell avbestilling (gjelder gruppebestilling og større bestillinger)