Priser

Priser Trampoline og klatrepark

Ordinær pris/ helg, ferie, hellidag

1 time hopping: 189,-/ 199,-

1,5 time hopping: 249,-/259,-

Hoppesokker 39,-  

Foresatte i følge av barn under 12 år: gratis
(gjelder ikke minisprett)

Priser TRollparken

Ordinær pris/ helg, ferie, hellidag

0-1 år: 60,-  / 60,-

1-2 år: 129,- / 149,-

2-16 år: 199,- / 219,-

Voksen: gratis

Kombibilett (1 time hopping+klatring+ Trollparken)  299,- / 299,-

VR-park

Pr. bong: 20,-

Årskort

Ordinær: 2990 kr 

Barn nummer to: 2490 kr 

Barn nummer tre: 2290 kr

Klippekort

10 klipp: 1590 kr 

20 klipp: 2690 kr 

 

VI HAR GAVEKORT

ledsagerbevis

Ved ledsagerbevis får ledsager gratis i inngang.

Åpningstider

MANDAG TIL FREDAG: Hoppeparken 10.00-20.00/ Trollparken 10.00-18.00

HELG: Hele parken 10.00-18.00

Generelle regler

REGEL 1

Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ingen adgang til Sportsparken.

 

REgel 2

Alle trampolineparkens gjester må se sportsparken sin sikkerhetsvideo og signere egenerklæring, før de entrer parken. For barn under 18 år må egenerklæringen signeres av foresatte eller verge, dette må gjøres en gang i året. 

REgel 3

Det er ikke tillatt å ha med seg mat, drikke eller tyggegummi inn i parkene, dette må legges på henvist sted. 

Regel 4

Løping er ikke tillatt. Det vil være mye folk i parken, så gå alltid rolig mellom aktivitetene.

REgel 5

Vis alltid hensyn og respekter andre barn og unge i parken. Del på utstyret og sørg for at de rundt deg har det bra. 

Regel 6

Brudd på regler eller anmodninger fra de ansatte fører til avbrutt parktid og bortvisning. Se egne regler for trampolineparken